Kőrösi Csoma Sándor
1784 - 1842

Emlék töredékek
Kőrösi Csoma Sándorról


Székelyföldről indult messze távoli útra,
Mily elszánt és gyötrelmes volt e kutatás.
Az őshaza megtalálása perzselte a lelkét,
Hajtotta a reménye számtalan viharon át.

Dolgozott, küzdött, hosszan vándorolt,
Életében seregnyi kín és szenvedés,
Tántoríthatatlanul tört célja felé,
Jórészt gyalogszerrel, mely nem volt kevés.

Fárasztó útján olykor megállni kényszerült,
Tanulta és tanulmányozta a tibeti nyelvet,
Munkájával hátrahagyott olyan alapokat,
Melyre a későbbi kutatók építkezhettek.

Többet fedezett fel, mint amiért indult,
Lerakta az egyetemes tudomány alapkövét.
A jugarok országát végül nem találta meg,
Melyben összpontosította az összes reményét.

Tovább vándorolt a Terái-vidék mocsaraiban,
Ahol váratlan betegség vette el az életét.
Most örök álmát alussza észak-Indiában,
A dardzsilingi temetőben találjuk végső nyughelyét.


Lengyel Jolán - 2009-04-01


Kőrösi Csoma Sándor
dardzsilingi sírja